1. Definicje
a. “Administrator” – Bomami Bogusław Czepiec, z siedzibą pod adresem ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków.
b. “Newsletter” – regularny biuletyn elektroniczny wysyłany przez Administratora subskrybentom, zawierający informacje dotyczące promocji, nowości i wyprzedaży produktów.
c. “Subskrybent” – osoba, która zarejestrowała się do otrzymywania Newslettera poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej bomami.pl.

2. Warunki subskrypcji
a. Subskrybent może zarejestrować się do otrzymywania Newslettera, podając swój adres e-mail poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Administratora.
b. Subskrybent powinien być pełnoletni lub posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na subskrypcję Newslettera.
c. Subskrybent zgadza się otrzymywać Newsletter od Administratora na podany adres e-mail.

3. Cel przetwarzania danych osobowych
a. Administrator przetwarza dane osobowe Subskrybentów w celu dostarczania Newslettera oraz informacji z nim związanych.
b. Administrator nie udostępnia danych osobowych Subskrybentów osobom trzecim bez ich wyraźnej zgody.

4. Prawa Subskrybenta
a. Subskrybent ma prawo do dostępu, poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych.
b. Subskrybent ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera w każdym momencie, korzystając z dostępnej opcji wyrejestrowania się z listy subskrybentów w każdym przesłanym Newsletterze lub kontaktując się z Administratorem.

5. Bezpieczeństwo danych
a. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Subskrybentów.

6. Zmiany w regulaminie
a. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany tego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej Administratora.

7. Kontakt
a. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Newslettera lub przetwarzania danych osobowych, Subskrybent może skontaktować się z Administratorem pod adresem hurtownia@bomami.pl.